Thẻ: Lắp đặt pin mặt trời Bình Phước

Thẻ: Lắp đặt pin mặt trời Bình Phước

Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời 5kW Cho Gia Đình Ở Bình Phước
Dự Án Về Điện Năng Lượng Mặt Trời

Vào cuối tháng 03/2019 Solar-W lắp đặt một hệ thống điện mặt trời tại Bình Phước. Hệ thống có công suất 5kW cho gia đình của chị Diệu. Giờ đây, gia đình chị mở rộng sản xuất và nhận thấy nhu cầu điện tăng lên nhiều nên đã chủ động liên hệ với Solar-W để mong

Read More