Chuyên mục: Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Chuyên mục: Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tế Bào Quang Điện Là Gì
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tế bào quang điện (solar cell) là thành phần cơ bản của tấm pin năng lượng mặt trời. Là bộ phận thực hiện biến đổi năng lượng ánh sáng thành quang điện. Cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở của tấm pin năng lượng mặt trời phụ thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu

Read More
Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 300 W
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời loại Poly 300W là dòng hiệu suất cao (high efficiency) được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua.

Read More
Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 360 W
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời loại Poly 360W là dòng hiệu suất cao (high efficiency) được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua.

Read More
Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 390 W
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời loại Poly 390W là dòng hiệu suất cao (high efficiency) được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua.

Read More