Chuyên mục: Điện Mặt Trời

Chuyên mục: Điện Mặt Trời

Điện Năng Lượng Mặt Trời Gia Đình
Điện Mặt Trời

Hiện nay, các ứng dụng điện năng lượng mặt trời sử dụng trong gia đình và sản xuất ở nước ta ngày càng nhiều. Ứng dụng hiệu ứng quang nhiệt: Bình nước nóng năng lượng mặt trời, bếp năng lượng mặt trời. Ứng ứng dụng hiệu ứng quang điện: Pin năng lượng mặt trời và

Read More
Điện Năng Lượng Mặt Trời
Điện Mặt Trời

Điện năng lượng mặt trời là nguồn điện sinh ra từ ánh sáng mặt trời. Nguyên lí dự trên hiệu ứng quang điện được phát hiện đầu tiên năm 1839 bởi nhà vật lý Pháp Alexandre Edmond Becquerel. Các Tấm pin mặt trời chính là nơi thực hiện hiệu ứng quang năng này. Tấm Pin Mặt Trời hay pin quang điện (Solar panel) bao

Read More